בחברה מועסקים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה המתמחים בהנדסת חשמל ומכונות, בקרה ותכנותאנשי הצוות עוברים תהליך למידה מתמיד בהכשרות והשלמות בקורסים בארץ ובחו"ל.